Wodne roztwory amoniaku

12 marca 2017 0

W wodzie amoniak rozpuszcza się gwałtownie. Stężony wodny roztwór amoniaku zawiera go do 35% wagowych, tj. 35 g NH3 W 65 g H20 (DT5O = […]

Charakterystyczna struktura elektronowa węgla

9 marca 2017 0

Charakterystyczna struktura elektronowa węgla, a także krzemu umożliwia im tworzenie złożonych cząsteczek związków chemicznych, szczególnie z wodorem, tlenem i azotem, a także tworzenie łańcuchów atomów […]

Sole kwasów fosforowych

9 marca 2017 0

Największe znaczenie praktyczne mają sole kwasów fosforowych, a w pierwszym rzędzie sole kwasu ortofosforowego. W przyrodzie występują one pod postacią fosforytów lub apatytów. Apatyty odznaczają […]

Ogólna charakterystyka rodziny węglowców

5 marca 2017 0

IV grupa główna, położona w środku układu okresowego, obejmuje następujące pierwiastki: węgiel (C), krzem (Si), german (Ge), cyna (Sn), ołów (Pb). Spośród pierwiastków czwartej głównej […]

Fosfor – występowanie

2 marca 2017 0

Fosfor został wykryty w roku 1669 przez alchemika Brandta przy poszukiwaniu kamienia filozoficznego (§ 2), podczas ogrzewania zagęszczonego moczu bez dostępu powietrza. W roku 1771 […]

 • Próba Marsha

  Do kolby zaopatrzonej w wkraplacz wrzuca się kilka kawałków cynku nie zawierającego arsenu i dodaje chemicznie czystego rozcieńczonego kwasu siarkowego. Po wyparciu powietrza z aparatu […]

 • Adsorpcja

  Adsorpcją nazywa się zagęszczanie cząsteczek na granicy dwu faz. Zagęszczaniu ulegają cząsteczki zawarte w fazie bardziej lotnej na powierzchni fazy bardziej skondensowanej (adsorbent). Adsorpcja jest […]

 • Związki nitrozylowe

  Tlenek azotu NO wykazuje rzadko spotykaną zdolność występowania w postaci jonów N0+, NO- oraz przyłączania atomu elektrycznie obojętnego. Przykładem związków zawierających kation N0+ może być […]

 • Alkohole i etery

  Alkohole są to pochodne węglowodorów, w których jeden atom wodoru został zastąpiony grupą wodorotlenową. Od węglowodorów nasyconych — parafin wyprowadza się szereg homologiczny alkoholi, z […]

 • Metan i etan

  Pierwszym członem szeregu węglowodorów nasyconych jest metan CH4. Od niego wywodzą się cięższe węglowodory nasycone, jak etan, propan, butan, pentan itd. Ich skład sumaryczny można […]

Kategorie